Hur fungerar det

De viktigaste ämnena i Allgrow, är de två tillväxthormonerna Cytokininer och Auxin. Dessa två substanser kan hittas i alla växter i naturen, men inte nödvändigtvis i rätt koncentration, för att grödan skall uppnå en optimal tillväxt.Därför skall Allgrow ses som ett naturligt komplement till grödornas övriga näringskällor, både befintliga och adderade. Allgrow kan användas i bladbesprutning, bevattning samt droppsystem.

Cytokinin

Cytokininer består av ett antal olika ämnen, som skulle kunna klassificeras som naturliga tillväxthormoner: Adenin, Zeatin etc. Dessa ämnen stimulerar skapandet av celler i växten, särskilt i fasen av växtens utveckling. Utöver detta förhindrar Cytokininer också nedbrytning av klorofyll, vilket innebär att de även förhindrar åldrande av växten.


För att sammanfatta Cytokininers påverkan på växten/plantan:

• Stimulerar skapandet av knoppar, vilket resulterar i fler knoppar, blommor och frukter.

• Reglerar cellernas form för vegetativ förökning t.ex rot och rothårs bildning.

• Förhindra åldrande, vilket resulterar i en längre produktionssäsong och bättre kvalitet på skörden.

• Stödjer transporten av näringsämnen i Xylem.

Cytokininers effekt mot åldrande kan experimentellt testas genom att lägga ett färskt löv i en 2% spädning av Allgrow, låt bladet ligga i Allgrow/vatten lösningen, mät sedan tiden tills bladet gulnar. Jämför med tiden för ett färskt löv i vanligt vatten.

 
 
 

Kontakt

 

Allgrow AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Sweden

E-mail:
info@allgrow.se