Varför Allgrow?

Allgrow är en ekologisk/KRAV godkänd multieffektiv och komplex näringslösning, utvecklad för all växtodling inom jordbruk.

Allgrow har en fantastisk effekt på det komplexa förhållandet mellan jord och växter. En anledning till detta kan hittas i Allgrow ́s sammansättning.

Plantan tar upp de lösta näringsämnen som finns i Allgrow, både genom sitt rotsystem samt genom sina blad. De sekundära grundämnen och mikroelementen som ingår i Allgrow spelar en viktig roll. De stödjer de fysiologiska och biokemiska processerna, upptagningen av makroelement samt stimulerar en harmonisk utveckling av växten.

Algcellerna är anslutna till växtcellerna genom cytoplasmatiska trådar. Koncentrationen av näringsämnen är mycket hög i de algceller som ingår i Allgrow och de näringsämnen som infiltreras in i växtcellerna, genom diffusion (skillnad i koncentration), används direkt in i växten celler.

Resultatet som uppnås för olika växtarter (spannmål, grönsaker, frukt, blommor, etc.) visar att skörden av dessa växter överskrider den vanliga genomsnittliga avkastningen, samtidigt som näringsvärdet, färgen och smaken av grödorna som produceras med hjälp av Allgrow också blir mycket bättre. Motståndet (immunförsvaret) hos växterna mot sjukdomar och skadedjur blir högre. I många fall har sjuka växter börjat utvecklas igen efter behandlingen med Allgrow. Det är särskilt effektivt om upptaget av näringsämnen genom rötterna är begränsad (t.ex. genom torka, insekter som skadar roten allvarligt, tillfälliga anaeroba (syrefattiga) markförhållanden, etc.).

microscopic view
 

Jämfört med andra bladgödselmedel, har Allgrow fördelen av att mängderna av makro, sekundära och mikroelement i grundsammansättningen kan justeras (ökas) i enlighet med den fenologiska fasen av växterna.

När Allgrow appliceras på bladytorna, sker inga brännskador och vätskan rinner ej av växten.

I vissa faser av utveckling och tillväxt, kräver plantan större mängder av vissa näringsämnen, än de kan ta upp av roten ur marken. Den relativa bristen på näringsämnen kan elimineras effektivt genom tillämpning av koncentrerad Allgrow. Bristen av viss växtnäring kan orsaka en onormal/oönskad fysiologisk utveckling, det påverkar då produktiviteten och kvalitén på frukten/växten. Sådana brister kan också minska motståndet hos växter mot sjukdomar, torka och kyla, liksom hållbarheten av skörden.

Allgrow med sin koncentration av näringsämnen, kan användas förebyggande mot sjukdomar, vilket eliminerar tillfälliga näringsbrister, växten tar upp de koncentrerade, "färdig bakade"näringsämnen av Allgrow med låg energiförbrukning omedelbart, då de kan ge sin effekt intensivt och effektivt.

Liebig

 

Enligt Liebigs minimilag: ”Underskott av ett näringsämne kan ej kompenseras av överskott av ett annat ämne, Det näringsämne som ligger längst ifrån tillfredsställande nivå, kommer att avgöra plantans tillväxtbegränsning”.

Exempel på tillämpning

Allgrow berikad med Ca kan användas för produktion av grön paprika, tomat och frukt, Allgrow berikad med B användas för framställning av sockerbeta, solros och raps, samt Allgrow berikad med Zn kan användas för odling av majs.

 

Allgrow består av en speciell alg, som odlas i en näringsblandning av specialkomposition, med hjälp av så kallade foto-bio-jäsnings teknik. Allt eftersom antalet alger ökar, omvandlas fler och fler näringsämnen till ett stadie som har en kemisk struktur som är fördelaktig för växterna.

Växtnäringen Allgrow genereras på detta sätt, och innehåller då alger i optimal proportion och i en form som gör det möjligt för växten att ta upp och integrera näringen omedelbart. Allgrow kommer i form av grön vätska med en behaglig doft. Det är ett koncentrat som ska användas efter lämplig utspädning med vatten enligt bruksanvisningen och expertråd. Allgrow är en icke-toxisk, icke brännbart och icke-explosivt material, och användningen innebär inte någon fara för människor, djur eller miljön. Väntetid efter applicering: 0 dag.

Allgrow är en miljövänlig växtnäring som används av växten helt (100% utnyttjande) och innehåller levande alger med ett högt näringsvärde och energinnehåll.

Element och andra ingredienser:
Allgrow innehåller naturliga ämnen N, P, K, Fe, Cu, Zn, Ca, Mn, Mg, B, Se, S, Ti, V, W och 16 olika aminosyror, vitaminer och biologiskt syntetiserade ämnen som stimulerar den fysiologisk utveckling av växten. Dessa naturliga näringsämnen kan grödan tillfullo tillgodo göra sig på naturlig sätt. På grund av dessa egenskaper, kan Allgrow användas för traditionell och ekologisk produktion av alla växter och kulturer.

 
 
 

Kontakt

 

Allgrow AB
Stora Åvägen 21
436 34 Askim
Sweden

E-mail:
info@allgrow.se